Day 10 of 14:Sa Daraga nga Nagtiklod Kanakun A Kinaray-a Love Poetry Project

Nagapangayo ako kanimo pasaylo
kang ginpasugtan ko ang akun kaugalingun

nga itiklod mo. Bisan mahinay lang ‘to
nga salapay sa abaga, baskug ang papa

nga nagpadaghub kang akun dughan.
Nagkunyag ang akun kalawasan,

nagus-os ang akun dila,
nabusalan ang akun baba.

Kadya, ginakalangkagan ko gid daad
nga liwat ko mabatyagan ang pagduut

kang imong palad sa akun abaga.
Basta indi ‘kaw dayon magpalagyo

patas kang pagpalagyo mo kato.
Hay daan kang gintiklod mo ako,

gintiklod mo man ang akun tagipusuon
nga maghigugma kanimo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s