Day 11 of 14:ALYSSUM A Kinaray-a Love Poetry Project

Alyssum. It’s a Chechen name that refers to a rare kind of myth flower that appears once a year on Caucasian Mountain hights.. it lives for a night only and it’s said that its white colour heals souls.-urban dictionary.com

Darayawun ‘kaw nga gintunaan
Bulak nga maamyon
Hay sa pagbuskag kang imo talulot,
Nagkunup ang iwag sa akun kalibutan.

Duag rosal, kanaryo ang imo sipad
Nga daw mga ipat-ipat
Sa lunhaw nga kagulangan
Ilahas sa mariit nga kabukidan.

Ang imong dahon daw alima
Kang diwata kang taliambong
Handa magbulong sa tagipusuon
Kang sangka palaboy nga naudom.

Mahumok nga karaptan
Ang maniwang mo nga paklang
Daw yuhum kang sangka lin-ay
Sa soltero nga naluyagan.

Mabilin lang dya bala
Nga sangka gintunaan
Ang imong kaambung
Nga sa handurawan ko
Gid lang mahimo higugmaun?

trans.

Kapuri-puri kang alamat
Bulaklak na nakakahalina
Dahil sa pamumukadkad ng iyong talulot
Sumaklaw ang liwanag sa aking mundo.

Kulay rosal, dilaw ang iyong talulot
Na parang mga alitaptap
Sa luntiang gubat
Bangis sa mariit na kabukiran.

Ang iyong mga dahon parang palad
Ng isang Musa
Handang gumamot sa puso
Ng isang palaboy na sawi.

Malambot na panghawak
Ang payat mong tangkay
Parang ngiti ng isang dalaga
Sa binatang napupusuan.

Maiwan na lang kayang
Isang alamat
Ang iyong kagandahan
Na sa alaala ko
Na lamang magawang mahalin?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s