Wala Ko Ikaw Ginahigugma Luwas Kay Ikaw Akon Ginahigugma *

hands

Wala ko ikaw ginahigugma luwas kay ikaw akon ginahigugma;
Nagahalin ako sa pagpalangga pakadto sa indi pagpalangga sa imo,
Halin sa paghulat pakadto sa indi paghulat sa imo
Ang akon kasingkasing nagaantay halin sa tugnaw pa kalayo.

Ginahigugma ko ikaw kay ikaw gid lang ang akon ginahigugma
Ginadumtan ko ikaw sing madalum, kag ang pagdumot sa imo
Gabaliko sa imo, kag ang talaksan sang akon nagabag-o nga gugma para sa imo
Amo nga indi ko ikaw makita ugaling mabinulagon nga ikaw ginahigugma.

Basi ang kasanag sang Enero magaubos
Sang akon kasingkasing sang iya baris
Nga rayo, nagatakab sang akon yabi sa matuod nga katin-od.

Sa ining bahin sang panaysayon ako amo ang
Mapatay, nagaisahanon, kag mapatay ako sa gugma tungod ginahigugma ko ikaw,
Tungod ginahigugma ko ikaw, Gugma, sa kalayo kag dugo.

*lubad halin sa binalaybay ni Pablo Neruda nga “I Do Not Love You Except Because I Love You”

____

original source:

I Do Not Love You Except Because I Love You

I do not love you except because I love you;
I go from loving to not loving you,
From waiting to not waiting for you
My heart moves from cold to fire.

I love you only because it’s you the one I love;
I hate you deeply, and hating you
Bend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.

Maybe January light will consume
My heart with its cruel
Ray, stealing my key to true calm.

In this part of the story I am the one who
Dies, the only one, and I will die of love because I love you,
Because I love you, Love, in fire and blood.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s