Sa Daray-ahan kang Siraan

Nagmata ako nga ikaw ang hulid
Sa pagpakig-ambit kang gugma
Nga atun ginpabutyag kagabii
Sa daray-ahan kang Siraan.

Gindulot natun ang kainit
Kang atun hakus kag haruk
Sa kirab kang hanggud nga parola
Nga gatindug sa tunga kang Nogas.

Gintangra natun ang kahawaan,
Nagatambidanay ang atun mga batiis
Samtang ginaaligmat ang mga burulakaw
Nga nagakurit sa madulum nga langit.

Irisipun ang mga bituon, kag lati ang bulan
Nagaamat-amat run hunas ang dagat.
Tubtub sa pagsug-alaw kang kasanag,
Mapabilin ako nga gabatang sa may baras

Kag sa akun pagmata ikaw gihapon
Ang akun hulid sa pagturog
Luwas sa akun mga pagdamgo
Kang mga tuway kag korales.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s