SAMTANG NAGASAKAY SA CERES (KAG GINAPAMATIAN ANG CONCERTO FOR VIOLIN IN D MINOR NI BACH)

Buta kang kalipay ang akun kasing-kasing
Sa pagpamati kang pagkiskis kang kwerdas
Sa matinung nga pagtuga kang ambahanun
Nga nagaapuhap kang akun tagipusuon.

Tayuyon ang byahe nga nagaugyon
Sa paglupad, paghugpa kag paglangoy
Kang kada palaoy-laoy kang biyolin
Nga nagatukar sa akun nga selfown.

Ang mga nota mabugnaw nga dapya
Nga ginatayhup kang linibo nga diwata
Halin sa mariit nga tuktok kang Nasog
Pag-agi kang bus nga akun ginasakyan.

Nagsabwag kang kasanag ang adlaw
Nga nagwaslik kang sulhay nga kagunum
Paglubas kang bus sa may Bantigue
Bisan ang balud dayon nga nagkanay.
May gahum kag katanhagaan dyang amba-
Hanun nga akun ginapamatian tulad
Kang ginaasoy ang malapad nga aragyan
Halin sa Casay paagto sa Iloilo.
Dali, imawi ako sa pagbyahe
Ambahanun nga may tuman ka katam-is
Sa pagparumba mo nga daw mga bagis
Sa asul nga kadagatan kang Dagat Sulu

Sa dalanun kang San Joaquin, Miag-ao
Indi pagbuy-i ang akun kalipay
Sa pagpamati kang imong amba
Samtang akun nga ginakalangkagan

Ang pag-abot sa Siyudad nga akun
Paraagtunan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s